Evlat Edinme

Durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır. 

EVLAT EDİNME KOŞULLARI

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları,  

Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması,

Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,

Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına bulunması, 

Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması, 

Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç),

Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,

Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması şeklinde özellikler aranır.

Facebook
Twitter
Instagram