Projeler

Çocuğumla İlk Temas: Ebeveyn ve Öğretmen Eğitimi

Destekçisi: Proje Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından desteklenmiştir.

Hedef Kitle: Evlat edinmiş ve koruyucu aileler, Evlat edinme ve koruyucu aile adayları ve öğretmenler

Amaç: Öncelikli olarak koruyucu aile olmaya ya da evlat edinmeye karar vermiş aday aileler ile halihazırda koruyucu/evlat edinmiş ailelerin, bunun yanı sıra çocuklarımızın hayatına dokunacak ve onlarla uzun vakit geçiren öğretmenlerin, yeni tanışma süreçlerinde maksimum faydayı sağlayacak farkındalık ve bilgi ile desteklenmesi için; çocuklarımızın hızlı uyumunu sağlamak, onlar için güvenli ve huzurlu alanlar oluşturmak ve tüm bunları gerçekleştirebilecek bilgi donanımına sahip olmaya destek vermektir.

Koruyucu ve evlat edinmek isteyen ailelere ilk temas öncesi verilecek bu eğitim modelinde çocuğun desteklenmesi amacıyla çocuk gelişimi ve kritik dönemleri, ihtiyaçları ve etkili ebeveynlik yapılması kapsamında temel anne baba eğitimini de içeren genel ebeveynlik becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.

             1 – Aile içerisinde var olan iletişimin kalitesini arttırmak,

             2 – Ebeveynin zaman zaman stres oluşturacak durumlarda ben yetersiz miyim hissini yaşamasının normal olduğunu, dolayısıyla stres oluşturan bu durumlarla nasıl başa çıkabileceklerini kendi kaynakları doğrultusunda nasıl etkili bir şekilde kullanacağı hedeflenmektedir. Programın nihai hedefi, anne-babaların eğitimi yoluyla çocuklarına daha uygun yaşama, öğrenme ve gelişme ortamları sağlamaktır.

Benzer şekilde çocuklarla temas eden öğretmenlerimizin eğitimleri; bu çocuklarımızın hayatına dokunan öğretmenlerimizin yaklaşımları, çocuklarımızın psikolojik durumları hakkında bilgilendirilmeleri ve buna göre tavır ve tutumlarında dikkat edilmesi gereken noktalara temas edilmesi hedeflenmektedir.

ÇAKEV'E BAĞIŞ YAP

Instagram: @cakevdernegi


Siz de bir çocuğumuzun elinden tutun.

Banka Hesap Bilgileri
Çanakkale Koruyucu Aile ve Çocuk Edinme Dernegi
Ziraat Bankasi Kordon Subesi
IBAN: TR19 0001 0008 1397 5373 8750 01

cakevdernegi@gmail.com

Bu kapanacak 30 saniye

Facebook
Twitter
Instagram